Политика за защита на личните данни

Апартаменти за гости Солей Приморско

Фирма Солей М АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III 3, с ЕИК 204381554, регистрирано по ЗЗДС с BG204381554, телефон: +359 889 59 59 25 и електронна поща: soleiapartments@gmail.com , е собственик на Апартаменти за гости „Солей“ Приморско.

В качеството си на администратор на лични данни, фирмата събира и обработва определена информация за физически лица съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочетете внимателно Политиката на Апартаменти за гости “Солей“ Приморско за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни при регистрацията в Апартаменти за гости „Солей“ Приморско е на основание Закона за туризма и е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите, предлагани от Апартаменти за гости „Солей“ Приморско, са предназначени само за пълнолетни лица, навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Апартаменти за гости „Солей“ Приморско на непълнолетни лица без придружител.

Апартаменти за гости „Солей“ Приморско се ангажират да запазят конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията, събрана за Вас, е насочена само за вътрешна употреба.

Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

Апартаменти за гости „Солей“ Приморско не събират данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Попълвайки заявка за оферта / резервация през формата на нашия сайт https://soleiapartments.com/ или изпращайки ни доброволно email, ние приемаме, че Вие изрично се съгласявате Апартаменти за гости „Солей“ Приморско като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

Използвайки нашия уеб сайт, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

Всички други лични данни като имена, телефон, email и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

Личните данни се събират в минимален обем, преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого?

Посетители на сайта, собственост на Апартаменти за гости „Солей“ Приморско

Посетител е всяко лице, заредило сайта на Апартаменти за гости „Солей“ Приморско в уеб браузъра си.

Категории лични данни, събирани от Апартаменти за гости „Солей“ Приморско, цел на обработването и срок на съхранение:

Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра / операционната

Персонални: Лични данни, събирани след изрично съгласие на потрeбителя като име, фамилия, телефон, имейл, които администраторът използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.

Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на Апартаменти за гости „Солей“ Приморско. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.

Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта са с максимална валидност от 1 година. Личните данни, предоставени след съгласие на потребителя, се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и с Политика на резервации и анулации. Информирано съгласие.

Потребители, попълващи заявка или запитване за резервация

Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи, пътуващи с потребителя.

Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка, подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.

Срок на съхранение: 10 години

Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Клиенти на Апартаменти за гости „Солей“ Приморско, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата, пътуващи с Вас.

Цели на обработването: Сключване на договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.

Срок за съхранение:  10 години

Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Кой друг може да получи данните Ви?

Апартаменти за гости „Солей“ Приморско  при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
– има изрично съгласие от Ваша страна;
– има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
– Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Апартаменти за гости „Солей“ Приморско  – хотелиери и ресторантьори, лица, предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват, като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Апартаменти за гости „Солей“ Приморско  извършват своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.

За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: soleiapartments@gmail.com

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити обществения интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Апартаменти за гости „Солей“ Приморско не носят отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашият сайт има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ, сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт, и предоставяне на качествена услуга на клиента от Апартаменти за гости „Солей“ Приморско. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни, предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на Апартаменти за гости „Солей“ Приморско.

Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за използване на бисквитки и Политиката на резервации и анулации.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

За резервации
Локация